Marissa Ann Mayer sinh ngày 30/5/1975 tại Wausau, Wisconsin, Mỹ, là một nhà tin học nổi tiếng. Cô là tổng giám đốc điều hành tại Yahoo!.

Gia nhập Google từ năm 1999, là người phụ nữ số 1 tại đây, Mayer còn thường xuyên xuất hiện tại các buổi phát biểu với tư cách là đại diện cho cả công ty. Trong 13 năm làm việc tại Google, cô giữ các chức vụ quan trọng như Phó chủ tịch sản phẩm tìm kiếm và trải nghiệm người dùng. Nhiệm vụ của cô là theo dõi quá trình phát hành sản phẩm mới, quyết định xem khi nào và cho sản phẩm nào của Google được phát hành. Cô đảm nhiệm vai trò quản lí chiến lược cho các sản phẩm: tìm kiếm, nhóm, tin tức, Google Labs, Gmail, Orkut...

Ngày 16/7/2012, cô gia nhập Yahoo! với tư cách Tổng giám đốc điều hành.

Cô nhận bằng Cử nhân Khoa học tại Symbolic Systems, bằng Thạc Sĩ ngành Khoa học Máy Tính tại Đại học Stanford, bằng Tiến sĩ danh dự tại Viện công nghệ Illinois. Mayer là kĩ sư nữ đầu tiên được nhận vào làm việc tại Google và là một trong 20 nhân viên đầu tiên gia nhập Google vào đầu năm 1999.

Thật ngạc nhiên nghề cô định theo đuổi ba đầu lại là vũ công balê.