1 bài gửi / 0 new
Bài gửi cuối
Bật hoặc tắt tài khoản Administrator trong Windows 7

Cũng như các hệ điều hành trước đây, Windows 7 mặc định sau khi cài đặt xong Microsoft đã ẩn account administrator đi vì lý do bảo mật. Chính vì vậy mà khi người dùng cần account này để xử lý toàn quền trên máy của mình thì không được, điều này làm bạn gặp rất nhiều khó khăn trong sử dụng và thao tác, cách sau đây sẽ giúp bạn hiển thị account administrator từ màn hình đăng nhập hệ thống.

Bạn truy cập vào menu Start>All Programs>Accessories và kích chuột phải lên mục Command Prompt và chọn lệnh Run as administrator.

Ảnh

Từ cửa sổ dòng lệnh bạn gõ vào lệnh net user administrator /active:yes và bấm phím Enter.

Ảnh

Sau đó bạn Restart lại hệ thống hoặc Log Off để truy cập Account administrator

Ảnh

Ngược lại khi bạn muốn ẩn tài khoản administrator thì bạn chỉ cần gõ lệnh: net user administrator /active:no

Ảnh

Thêm bình luận

Đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bài bình luận