Bình luận

  • TTCN (1)
nguyễn xuân phùng  1

tự bạch

Mình tin tưởng trang công nghệ thông tin là an toàn không bị không bị nhiễm những thứ độc hại. mong mình không bị nhầm