Samsung
32% (790 phiếu)
Apple
23% (570 phiếu)
HTC
14% (352 phiếu)
Nokia
13% (324 phiếu)
Sony Ericsson
9% (223 phiếu)
Motorola
1% (23 phiếu)
Blackberry
5% (113 phiếu)
LG
3% (69 phiếu)
Acer
1% (16 phiếu)
Tổng số phiếu: 2480

Bình luận

  • TTCN (3)
Hero Chou  4805

Còn nhiều hãng khác nữa chứ nhỉ, như LG, Acer, ZTE, Huawei,... toàn hãng có tên tuổi cả.

Lucky Pham  3

Apple và balckberry là 1 trong 2 lựa chọn của mình ^_^

Ngô Quang Trung  2

Blackberry vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất vì sự thông minh và tính hữu dụng.