Bàn phím QWERTY (vật lí)
43% (226 phiếu)
Bàn phím cảm ứng
40% (208 phiếu)
Bàn phím số (T9)
9% (46 phiếu)
Nhập kí tự bằng giọng nói
8% (42 phiếu)
Tổng số phiếu: 522

Bình luận

  • TTCN (0)