Bạn dùng mật khẩu như thế nào? Bạn có 200 mật khẩu khác nhau, quản lí bằng một công cụ như 1Password, KeePass hoặc LastPass?
Dùng chung mật khẩu, trừ một ít trang quan trọng
78% (122 phiếu)
Mỗi trang một mật khẩu, trừ vài trang linh tinh
13% (20 phiếu)
Mỗi trang một mật khẩu khác nhau
3% (5 phiếu)
Lựa chọn khác (nói rõ trong bình luận)
6% (9 phiếu)
Tổng số phiếu: 156

Bình luận

  • TTCN (1)
Thích Linux  175

Mình dùng "Mỗi trang một mật khẩu, trừ vài trang linh tinh", dùng trình quản lý pass của trình duyệt Big Grin