Có, nhưng chất lượng dịch vụ phải tốt
19% (277 phiếu)
Có, không còn cách nào khác
4% (61 phiếu)
Không, tôi chuyển sang dùng Wi-Fi
77% (1136 phiếu)
Tổng số phiếu: 1474

Bình luận

  • TTCN (1)
Trẻcon Cô Đơn  1

chat luong 3g

Hj vong chat luong se hon