iPad Air là chiếc MTB to nhất, mỏng nhất và nhẹ nhất của Apple.
Ngày phát hành: 
22/10/2013
Công ty: 
Apple