Microsoft Surface là chiếc máy tính bảng sử dụng HĐH Windows 8 được giới thiệu trong một sự kiện bí mật hôm 18/6/2012.
Ngày phát hành: 
18/6/2012
Công ty: 
Microsoft