Tên mã HTC Passion, đây là chiếc điện thoại đầu tiên trong dòng Google Nexus.
Ngày phát hành: 
5/1/2010
Công ty: 
Google, HTC