Là smartphone thiết kế nắp gập, là phiên bản tiếp theo của Samsung Galaxy Golden
Công ty: 
Samsung