Là phiên bản Galaxy S thế hệ tiếp theo của Samsung, hiện chưa ra mắt
Công ty: 
Samsung