Microsoft sắp khai tử ứng dụng Microsoft Band

Trong một email được Microsoft gửi đến người dùng, công ty đã thông báo về sự kết thúc của thiết bị vòng đeo theo dõi thể dục và sức khỏe của hãng - Microsoft Band.