Là tablet lớn nhất đang được đồn đại của Apple
Công ty: 
Apple