Tác giả
Microsoft
Phiên bản
4.0
Trang chủ
msdn.microsoft.com
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

Một số chương trình yêu cầu .NET framework để chạy.

Bản cũ hơn: một số phần mềm yêu cầu phiên bản .NET framework cũ.


Bình luận

  • TTCN (2)
Phat_Nhat

phan mem rat hay. xin cam on

Kháchchay on dinh

a

sssssssssssssssssssss