Tác giả
Geza Kovacs (tuxcantfly)
Phiên bản
471
Trang chủ
unetbootin.sourceforge.net
Giấy phép
Tự do, Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, Linux/Unix

Cho phép bạn cài Linux lên thẻ nhớ để chạy trực tiếp trên máy tính. Phần mềm chạy trên cả Linux lẫn Windows (bạn vào trang chủ để tải bản cho Linux).


Bình luận

  • TTCN (0)