Tác giả
Carnegie Mellon University
Phiên bản
2.2 Final / 3.0 Beta
Trang chủ
www.alice.org
Giấy phép
Tự do, Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, OS X

Alice là một phần mềm mã nguồn mở, sử dụng môi trường 3D để dạy học sinh lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng sự kiện. Trong Alice, người học kéo và thả các khối đồ họa để xây dựng đối tượng và tạo ra chương trình.

Ngoài phiên bản ổn định Alice 2.2, Alice còn có phiên bản thử nghiệm 3.0. Tải về bản thử nghiêm Alice 3.0 beta tại đây.

Bài giới thiệu: 

Bình luận

  • TTCN (0)