Tác giả
Apple Inc
Phiên bản
3.2
Trang chủ
www.apple.com
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, OS X

Boot Camp là một công cụ của Apple cho phép máy Mac (sử dụng chipset Intel) có thể cài đặt song song cả hai hệ điều hành Windows và Mac OS. Chạy Windows dưới Boot Camp cung cấp cho bạn một môi trường Windows hoàn toàn tương thích.

Bài giới thiệu: 

Bình luận

  • TTCN (0)