Tác giả
Comodo
Phiên bản
Trang chủ
www.comodo.com
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows
TTCN hôm nay mang đến cho các bạn phần mềm mang tên Comodo BOClean, một tiện ích giúp hệ thống của bạn tránh sự dòm ngó cũng như cố tình xâm nhập phá hoại từ Malware.

Bình luận

  • TTCN (0)