Tác giả
Komodo
Phiên bản
4.0.141842.828
Trang chủ
www.comodo.com
Giấy phép
Miễn phí, Thương mại
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

Antivirus và Firewall, hai gói chương trình của Komodo, đã hợp nhất dưới tên gọi Komodo Internet Security.

Đây là bản hoàn toàn miễn phí. Phiên bản Pro có giá 49 USD/năm.


Bình luận

  • TTCN (2)
lpp

down xàithử xem..tên lạ lạ...:)

thanhtai2009

sai tên

COMODO mới đúng