Tác giả
Jan-Gerd
Phiên bản
1.0
Trang chủ
janten.com
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

Downloadr không chỉ là một công cụ dùng để sao lưu ảnh trên tài khoản Flickr. Công cụ này có thể giúp bạn thực hiện truy vấn tìm kiếm ảnh trên Flickr nhờ vào từ khóa, tên người dùng, tag, nơi gửi, ngày gửi, nhóm, ảnh ưa thích...

Downloadr có thể hiển thị tối đa 250 bức ảnh mỗi trang và tải tất cả về một lúc.

Phần mềm yêu cầu Windows Installer 3.1 và .NET framework 3.5.


Bình luận

  • TTCN (0)