Tác giả
Panda
Phiên bản
1.5
Trang chủ
www.cloudantivirus.com
Giấy phép
Miễn phí, Thương mại
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

Phần mềm diệt vi rút miễn phí, gọn nhẹ dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Ngoài ra còn có bản thương mại giá 29,95 USD cung cấp nhiều tính năng nổi trội.


Bình luận

  • TTCN (0)