Tác giả
Mozilla
Phiên bản
3.1.9
Trang chủ
www.mozillamessaging.com
Giấy phép
Tự do, Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, OS X, Linux/Unix, HĐH khác

Mozilla Thunderbird là phần mềm e-mail miễn phí,cũng dễ sử dụng như Outlook Express (và tốt hơn trong nhiều khía cạnh), Mozilla Thunderbird là một sản phẩm khác của Mozilla.org

Nó có tất cả các công cụ mà bạn mong chờ, bao gồm khả năng quản lý nhiều account từ một giao diện duy nhất, xác lập các nguyên tắc để xếp thư vào các thư mục, tạo mã màu cho các e-mail để tiện phân loại...


Bình luận

  • TTCN (0)