Tác giả
Opera
Phiên bản
7.0
Trang chủ
www.opera.com
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Android, iOS, Windows Mobile, Symbian, Maemo, Java ME, HĐH mobile khác

Trình duyệt cho di động dùng Java ME.


Bình luận

  • TTCN (0)