Tác giả
OpenOffice.org
Phiên bản
3.3/3.4 beta
Trang chủ
www.openoffice.org
Giấy phép
Tự do
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, OS X, Linux/Unix

OpenOffice.org là một giải pháp thay thế cho Microsoft Office, với các ứng dụng chính gồm Writer (soạn thảo văn bản), Calc (bảng tính, tương tự Excel), Impress (tương tự PowerPoint), Draw (vẽ vector) và Math (soạn thảo các công thức toán học, tương tự MS Equation Editor).

Ngoài ra, bạn có thể thử nghiệm các bản mới nhất (chưa phát hành chính thức) tại http://download.openoffice.org/next/index.html. Chú ý không dùng phiên bản này trong môi trường làm việc thật sự.


Bình luận

  • TTCN (0)