Tác giả
Panda Security
Phiên bản
2011
Trang chủ
www.pandatech.vn
Giấy phép
Thương mại
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, OS X

Phần mềm diệt vi rút của hãng Panda Security. Bản dùng thử giới hạn 30 ngày. Mua bản chính thức tại các đại lí của Panda Tech.


Bình luận

  • TTCN (0)