WWDC là sự kiện hàng năm dành cho các nhà phát triển. Đây là dịp để Apple giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới nhất của mình đến nhà phát triển, như là phiên bản kế tiếp của iOS, Mac OS X, dịch vụ iCloud...

Thông tin
Ngày diễn ra: 
11/6/2012 - 15/6/2012
Địa điểm: 
San Francisco