Oracle OpenWorld là sự kiện thường niên của Oracle, dành cho các nhà lãnh đạo, quản lí CNTT. Đây là hội nghị lớn nhất thế giới của Oracle.

Thông tin
Ngày diễn ra: 
30/9/2012 - 4/10/2012
Địa điểm: 
San Francisco