Lại nóng chuyện bản quyền nhạc số

Chiều qua, 10/7, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam RIAV đã có công văn đề nghị Công ty Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT online) xin lỗi và giải trình...