N900 tiếp tục được ép xung lên 1,7GHz

Sau khi được ép xung lên 1 GHz, Nokia N900 còn chứng minh được tốc độ của mình khi có người đẩy lên tới 1,7 GHz. N900 sử dụng vi xử lí ARM Cortex A8...