Đại học FPT bổ nhiệm tân Hiệu trưởng 35 tuổi

Tập đoàn FPT vừa cho biết, hôm nay UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định công nhận TS. Đàm Quang Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học FPT theo đề nghị của Hội đồng Quản trị FPT và Đại học FPT.