Twitter tăng cường bảo mật bằng giao thức HTTPS

Với cách sử dụng giao thức HTTPS để đơn giản hóa việc bảo mật, mã hóa kết nối, Twitter hi vọng sẽ giảm thiểu số lượng những cuộc tấn công nhắm vào tài khoản người dùng Twitter.