Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Phải đánh thuế TTĐB game online

“Hiện nay game vẫn còn nhưng bạo lực gần như hết. Vừa rồi QH có ý kiến không đánh thuế trò chơi điện tử trực tuyến. Tôi nghĩ không nên như vậy, phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ này vì chúng ta không khuyến khích”, ông Lê Mạnh Hà phát biểu.

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt là tạo lợi thế cho game lậu

Nếu đưa game vào danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm mất khả năng phát triển của game trong nước, tạo thuận lợi cho game nước ngoài hoạt động trái phép và các doanh nghiệp game trong nước sẽ chuyển pháp nhân ra nước ngoài...

Chưa bổ sung game online vào đối tượng chịu thuế TTĐB

Trong báo cáo thẩm tra về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, đã đề nghị chưa bổ sung mặt hàng game online vào đối tượng chịu thuế TTĐB.