Trung Quốc lần đầu tiên đưa mạng Wi-Fi lên máy bay

Nhằm cung cấp thêm cho khách hàng các tiện ích khi đi máy bay, Trung Quốc hôm 16/4 đã lần đầu tiên đưa vào sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu từ mặt đất lên máy bay, cho phép hành khách có thể sử dụng mạng Wi-Fi khi ở trên máy bay.