Đại lý sim “thao túng”

Khoảng 50% sim di động trả trước đang nằm trong tay 3 triệu người, chủ yếu là các đại lý. 3 triệu người đang "thao túng" 50% sim trả trước