Tên miền tiếng Việt đạt con số 1 triệu

Tính đến tháng 7/2014, đã có 1 triệu tên miền tiếng Việt được đăng kí với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Chương trình chào mừng sự kiện tên miền tiếng Việt thứ 1 triệu được tổ chức chiều nay, 25/8/2014, tại trụ sở Bộ TT&TT.