Google chi 500 tỉ đồng để mua tên miền .app

Google đã mua toàn bộ tên miền có đuôi .app tại một cuộc đấu giá được tổ chức bởi cơ quan giám sát hoạt động mạng, với mức cao nhất từ trước đến nay: 25 triệu USD.

Đấu giá quyền đặt tên hoa biển

Đây là một loài hoa biển nằm sâu 800 mét dưới nước ngoài khơi bờ biển Bahamas. Người phát hiện loại hoa này - Giáo sư Charles Messing từ Trung tâm Hải dương học của Đại học Nova Southeastern (Mỹ) - đã vào eBay rao đấu giá quyền đặt tên.

Apple 1 lên sàn đấu giá

Rất nhiều vật phẩm mang tính đột phát và có ý nghĩa lịch sử tầm cỡ sẽ được bán đấu giá vào ngày 22/10 sắp tới tại Bonhams New York, trong đó có Apple 1.