Giải pháp không dây cho ngôi nhà tương lai

Năm 2010 ZyXEL đã giới thiệu một thiết bị có thể tạo ra những bước đột phá trong việc phát triển các mô hình ngôi nhà công nghệ hiện đại. Đó là thiết...