Thí điểm đổi GPLX qua mạng

Ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng cục phó Tổng cục Đường bộ VN, cho biết dự kiến đầu tháng 12 Tổng cục sẽ thí điểm việccấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) điện tử qua internet.