Nghi án thanh tra FLA thông đồng với Apple?

Việc thanh tra các điều kiện lao động của hàng trăm ngàn lao động Trung Quốc tại Tập đoàn điện tử Foxconn đã được khởi động. Nhóm thanh tra của Hiệp...