7 di động hạ giá tháng 4

HTC Hero là mẫu di động hạ giá nhiều nhất trong tháng, Xperia X2, LG Wink Wi-Fi cũng có mức điều chỉnh lớn.