Điện thoại vệ tinh Iridium 9555

Hãng cung cấp dịch vụ điện thoại vệ tinh Iridium vừa mới công bố sản phẩm điện thoại vệ tinh mang tên Iridium 9555. Phiên bản này không nhỏ hơn phiên...