Nhật Bản ra mắt thiết bị “tiên đoán” giờ đi vệ sinh

Chỉ cần gắn thiết bị "tiên đoán" vào dạ dày và kết nối nó với một ứng dụng trên điện thoại di động. Các bộ cảm biến trong thiết bị sẽ phát hiện ra sự biến động trong ruột và gửi thông báo tới điện thoại trước 10 phút khi cần phải dùng đến nhà vệ sinh.