"Khách lạ" trong thế giới ảo

Internet đã thu hẹp không gian, thời gian, mở cánh cửa khổng lồ để loài người vươn tới tương lai. Tuy nhiên, cạnh những điều tốt đẹp, loài người cũng...

Smartphone: Nỗi ám ảnh của nước Mỹ

Sự lệ thuộc vào điện thoại thông minh của nhiều người Mỹ đang làm thay đổi những quy tắc xã hội, thói quen làm việc và có thể là cả những chức năng...