Ứng dụng độc ồ ạt tấn công smartphone Android

Số lượng các ứng dụng độc xuất hiện và giăng bẫy người dùng trên Google Play ngày càng tăng và cách duy nhất để tự vệ là cài ngay một ứng dụng bảo mật tốt, thận trọng khi tải các ứng dụng mới, luôn để mắt đến các bản sao kê thẻ tín dụng ngân hàng.