Đuổi muỗi bằng điện thoại di động

Nhà khai thác dịch vụ di động hàng đầu Hàn Quốc, SK Telecom, vừa tung ra một dịch vụ mới cho khách hàng sử dụng mạng của mình: đuổi muỗi điện thoại...