OTT: Mối nguy an ninh hay bài toán lợi nhuận?

Trong những phát biểu gần đây về dịch vụ nhắn tin miễn phí, lãnh đạo các nhà mạng đều nêu lên các vấn đề về an ninh và đi kèm với đó là thiệt hại của...