3 ngày tải miễn phí 27 ứng dụng trên Amazon.com

Theo Chương trình Ứng dụng miễn phí trong ngày vừa được Amazon.com công bố, từ ngày 25 đến 27/9/2014, người dùng có thể tải miễn phí 27 ứng dụng thiết yếu có tổng trị giá lên đến hơn 135 USD.

Bí mật móc túi người dùng smartphone

Người dùng điện thoại di động thông minh (smartphone) có thể bị các ứng dụng, tin nhắn lợi dụng “móc túi” tài khoản một cách dễ dàng chỉ vì một phút...