Blog Yahoo!360 không bị đóng cửa

Vừa qua, một số tờ báo và trang tin điện tử đưa tin dịch vụ blog Yahoo! 360 sẽ bị đóng cửa vào tháng 4/2009. Tuy nhiên, khẳng định với Tuổi Trẻ, ông...