Google sẽ mua lại Sprint?

Sprint gần đây gặp nhiều khó khăn: sự ra đi của CEO Gary Forsee, thất bại trong hợp tác triển khai WiMAX với Clearwire. Google lại đang thèm khát thị...